Rozważania s.Sary

                                   Magnificat naszego życia

„Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi (…)  powiedziała:  Błogosławiona jesteś między niewiastami”. Łk 1,41-42

 Jakże różne są nasze drogi do tego samego celu. Znajdują się na nich smutek i radość, samotność i przyjaźń, rozczarowanie i zaufanie. Należy się spieszyć, aby zaśpiewać Bogu Magnificat naszego życia, ponieważ minione godziny nie wracają.