29 listopada – Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego

 

Papież Honoriusz III bullą Solet annuere z dnia 29.XI. 1223 roku zatwierdził Regułę św. Franciszka z Asyżu. Miał on zwyczaj mawiać, że Reguła braci mniejszych jest „ rdzeniem Ewangelii”. Ten dzień obchodzony jest jako franciszkańskie święto ku czci świętych, którzy naśladowali Chrystusa i św. Franciszka przez zachowanie zostawionych przez niego przepisów życia, osiągnęli szczyty doskonałości ewangelicznej i zostali dani przez Kościół jako wzór do naśladowania. Święci Zakonu Serafickiego indywidualnie i wspólnotowo ukazali życie Jezusa we wszystkich jego wymiarach, aby być według wezwania Chrystusa, światłością dla świata i solą ziemi oraz narzędziem zbawienia dla wszystkich ludzi. Przez 800 lat istnienia rodziny franciszkańskiej na ołtarze zostało wyniesionych kilkuset świętych i błogosławionych. Wspomnijmy choćby Polaków, którzy znaleźli się w tym gronie: bł. Honorat Koźmiński, św. Kinga, św. Maksymilian Kolbe, bł. Salomea, bł. Jakub Strzemię i.t.d.