Rozważania s.Sary

Szczególne drzwi

 „Któryż Bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek Reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie”. Mi 7,18

                                                       

Każde przebaczenie jest drzwiami, przez które przychodzi do nas pokój Boży. Jego źródłem jest doświadczenie miłosierdzia Bożego.