Rozważania s.Sary

Nowe drogi

„ Na pustyni przygotujcie drogę Pana! Budujcie na stepie prosty trakt dla naszego Boga!” Iz. 40,3

 

 

Przygotowujemy drogę dla Pana, jeżeli pomimo różnych wyznań religijnych, światopoglądów, zdań, planów i celów, umiemy wspólnie rozmawiać, siebie nawzajem słuchać, dzielić się doświadczeniami oraz wzajemnie sobie pomagać. Siebie wzajemnie ubogacamy, a nas PAN, bo On już jest wśród nas.