Rozważania s.Sary

Twórcze doświadczenia

„ Gdybyś z uwagą słuchał moich przykazań, to twój pokój byłby jak rzeka’’. Iz 48,18

  Dopóki nie doświadczyliśmy głębi naszej bezradności.Nie mamy potrzeby Zbawiciela, a więc jesteśmy zamknięci na radość, którą przynosi PAN. Jeżeli boleśnie dotknęliśmy dna naszej ograniczoności i pragnęliśmy pomocy innych, to staliśmy się otwarci na wyzwalające Orędzie Bożego Narodzenia.