Zwyczaje Wigilijne

Opłatek wigilijny

Łamanie się opłatkiem jest wyrazem miłości, pokoju, przyjaźni i pojednania.

Kłosy zbóż i choinka

Chrystus urodził się w Betlejem, tzn. „w domu chleba”. Zboże jest symbolem Betlejem. Można więc w rogu pokoju ustawić duży wazon z kłosami różnych zbóż. Choinkę, która symbolizuje „drzewo życia z raju”,ubiera się w dniu, w którym wspominamy naszych pierwszych rodziców – Adama i Ewę. Przypomina nam ona naukę o upadku i odkupieniu rodzaju ludzkiego.

Siano wigilijne i wolne miejsce przy stole

Pod obrus na stole, przy którym będzie spożywana wieczerza wigilijna wkładane jest siano. Przypomina ono ubóstwo groty betlejemskiej i Maryi, która złożyła Dzieciątko w żłobie na sianie. Dodatkowe nakrycie stawiamy na stole dla przypadkowego gościa. Pozostawiając wolne miejsce, wyrażamy również  pamięć o naszych bliskich, których nie ma wśród nas.