1 styczeń Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

„Bądź pozdrowiona, Pani, Święta Królowo,  Święta Boża Rodzicielko, Maryjo…”   

Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy
Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo,
święta Boża Rodzicielko, Maryjo,
która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem
i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba,
Ciebie On uświęcił z najświętszym, umiłowanym
Synem swoim
i Duchem Świętym, Pocieszycielem,
w Tobie była i jest
wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro.
Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,
Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,
Bądź pozdrowiona, Domu Jego.
Bądź pozdrowiona, Szato Jego,
Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,
Bądź pozdrowiona, Matko Jego.
I wy wszystkie święte cnoty,
które Duch Święty
swą łaską i oświeceniem
wlewa w serca wiernych,
abyście z niewiernych
uczyniły wiernych Bogu.
( Św. Franciszek z Asyżu )


Życzenia Noworoczne

Drodzy nasi Przyjaciele, Darczyńcy
i Wszyscy odwiedzający naszą stronę

Niech na progu Nowego Roku Pańskiego 2019,
stale towarzyszy Wam czuła opieka Matki Bożej Rodzicielki.
Niechaj w każdym sercu zagości pokój, radość i miłość.
Niech na każdą chwilę życia spłynie moc Bożego błogosławieństwa
i obfitość łask. Niech z każdej duszy popłynie pieśń uwielbienia za otrzymane dary. Stawajmy się każdego dnia zwiastunami Bożej obecności dla otaczającego nas świata.
Dziękujemy z całego serca Wam wszystkim, którzy wspieracie naszą Wspólnotę modlitwą i darem serca.
Wdzięczne za każdy gest dobroci
z pamięcią modlitewną
Mniszki Klaryski Kapucynki z Wykrotu