II Niedziela Adwentu – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny Łk 1,26-38

Niech mi się stanie według Twego Słowa

,,Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”

Łk 1,38

Maryja nie wzbraniała się przed wolą Boga, ale była poddana jak wosk, topniejący pod dotykiem ,,Jego palców”. W samotności rozważała każde Jego Słowo, a miarą Jej samotności była miłość. Im większa jest miłość, tym głębsza samotność i doskonalsza kontemplacja Stwórcy.

s.M.Sara OSCCap.