III Niedziela Adwentu

W Ewangelii na III Niedzielę Adwentu Mt 11,2-11 Jezus odpowiada uczniom Jana Chrzciciela, czy jest Mesjaszem, wskazując na swoje czyny. Do Jana odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: ,,Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki” Mt 3,3. Dzisiaj ścieżki naszego życia prostują żywe Słowo Boże – Ewangelia oraz cała nauka Magisterium Kościoła. Są one lampą, która oświetla i wskazuje nam właściwą drogę. Bóg pragnie, abyśmy oddali Mu nasze predyspozycje psychiczne i fizyczne, zawierzając całkowicie. Wtedy On sprawi, że staniemy się Jego narzędziami, przez które On sam będzie uzdrawiał i zbawiał.