Źródło życia

,,(…) miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością”. 1 J 4,7-8

Bóg jest źródłem życia, do którego prowadząca ścieżka, nazywa się miłość. Dzięki miłości jest możliwe życie na naszej planecie. Kochać – znaczy chronić i pomagać.

s.M.Sara OSCCap.

IV Niedziela Adwentu Mt 1,18-24

W życiu Józefa bardzo ważną rolę odgrywało posłuszeństwo woli Bożej, którą realizował bez analizowania, czy jest ona zgodna z logiką i zdrowym rozsądkiem. Był zawsze uległy jak ziarnko piasku, które zagarnęła fala oceanu. Oddawanie Bogu wszystkiego na bieżąco, sprawia, że On kształtuje ludzkie myśli i czyny, całą naszą codzienność.