Niedziela Świętej Rodziny Mt 2, 13-15. 19-23

Posłuszeństwo Józefa jest konsekwencją jego zawierzenia. To Bóg dokonywał w jego życiu wyborów i prowadził go tam, gdzie powinien być. Wartość wiary polega na tym, aby mimo braku potwierdzenia przez zmysły ufać Bożemu słowu i wypełniać je. Każda sytuacja i każda chwila jest darem i naszą szansą zbliżenia się do Boga.