Kanoniczne erygowanie klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek w Wykrocie – Gadomskich w diecezji łomżyńskiej i zamknięcie klauzury

Nasza Wspólnota Mniszek Klarysek Kapucynek w Wykrocie – Gadomskich w miejscowości Gadomskie (w parafii Myszyniec) jest już kanonicznie erygowanym klasztorem.

W uroczystość św. Franciszka z Asyżu, dnia 4 października b.r., podczas Mszy św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego, Kanclerz Kurii  ks. Artur Szurawski odczytał Dekret naszego Ks. Biskupa Diecezji Łomżyńskiej, Janusza Stepnowskiego, dot. kanonicznego erygowania naszego klasztoru. Podczas tej uroczystości również został odczytany Dekret o ustanowieniu klauzury papieskiej dla naszej Wspólnoty.

         O. Grzegorz Filipiuk OFMCap, Asystent Mniszek Klarysek Kapucynek z ramienia Prowincji Warszawskiej Braci Kapucynów, jako Delegat Ojca Prowincjała Łukasza Woźniaka OFMCap, przekazał nam słowa zachęty i swoje błogosławieństwo.

         W tej uroczystości brała udział delegacja naszych Sióstr Mniszek Klarysek Kapucynek z klasztoru w Przasnyszu, który to klasztor fundował naszą wspólnotę.  Klasztor w Przasnyszu reprezentowała Matka Opatka s. Maria Daria Kucińska OSCCap, wraz z kilkoma siostrami z Zarządu

         Następnie po zakończeniu Mszy św. i po uroczystej kolacji, Ks. Biskup Janusz Stepnowski wraz z towarzyszącym mu ks. Krzysztofem Chodkowskim, Diecezjalnym Referentem ds. Życia Konsekrowanego, przewodniczył uroczystej Kapitule Wyborczej Opatki i Zarządu naszego klasztoru. Opatką została wybrana s. M. Beata Morawska OSCCap, Wikarią s. M. Liliana BugałaOSCCap, a Radną  s. M. Amata Lisowska OSCCap

         W naszym chórze zakonnym Ks. Biskup wraz z towarzyszącymi mu kapłanami uroczyście ogłosił wyniki wyborów wobec całej wspólnoty jak i zaproszonych Sióstr z Przasnysza. Po Wyznaniu Wiary przez nowo wybraną Opatkę s. M. Beatę i po modlitwie nad nią przez Ks. Biskupa, nastąpił moment homagium, składania życzeń nowej Opatce jak i siostrom z Zarządu.

         Na zakończenie tej uroczystości w chórze zrobiono wszystkim obecnym pamiątkowe zdjęcia wraz z Ks. Biskupem.

         Ten nowy etap w życiu naszej wspólnoty polecamy Waszym życzliwym modlitwom i pamięci, zapewniając o naszej stałej modlitwie w Waszych intencjach.

         Z radością i wdzięcznością dziękujemy Panu Bogu, Matce Bożej, opiekunce Zakonu Serafickiego, jak i naszym świętym, św. Franciszkowi i św. Klarze za otrzymany dar i łaskę, polecając się ich opiece i wstawiennictwu.

                                      Wasze Siostry, Mniszki Klaryski Kapucynki z Wykrotu