Kanoniczne erygowanie klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek w Wykrocie – Gadomskich w diecezji łomżyńskiej i zamknięcie klauzury

Nasz Klasztor Mniszek Klarysek Kapucynek w Wykrocie – Gadomskich w miejscowości Gadomskie (w parafii Myszyniec) w diecezji łomżyńskiej został kanonicznie erygowany.

W uroczystość św. Franciszka z Asyżu, dnia 4 października b.r., podczas uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego Ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej, Kanclerz Kurii Ks. Artur Szurawski odczytał Dekret Księdza Biskupa dotyczący kanonicznego erygowania naszego klasztoru. Podczas tej uroczystości również został odczytany Dekret o ustanowieniu klauzury papieskiej dla naszej Wspólnoty.

         O. Grzegorz Filipiuk OFMCap, Asystent Mniszek Klarysek Kapucynek z ramienia Prowincji Warszawskiej Braci Kapucynów, jako Delegat Ojca Prowincjała Łukasza Woźniaka OFMCap, przekazał nam słowa zachęty i swoje błogosławieństwo.

         W tej uroczystości brała udział delegacja naszych Sióstr Mniszek Klarysek Kapucynek z klasztoru w Przasnyszu, którego to Klasztoru byłyśmy fundacją. Klasztor w Przasnyszu reprezentowała Matka Opatka s. Maria Daria Kucińska OSCCap, wraz z Siostrami z Zarządu

         Następnie po zakończeniu Mszy św. i po kolacji Ksiądz Biskup Janusz Stepnowski wraz z towarzyszącym mu ks. Krzysztofem Chodkowskim, Diecezjalnym Referentem ds. Życia Konsekrowanego, przewodniczył Kapitule Wyborczej Opatki i Zarządu naszego klasztoru. Opatką została wybrana s. Maria Beata Morawska, Wikarią s. Maria Liliana Bugała, a Radną  s. Maria Amata Lisowska

         W naszym chórze zakonnym Ksiądz Biskup uroczyście ogłosił wyniki wyborów wobec obecnych Kapłanów, całej Wspólnoty jak i zaproszonych Sióstr z Przasnysza. Po Wyznaniu Wiary przez nowo wybraną Opatkę s. M. Beatę i po modlitwie nad Nią przez Księdza Biskupa, nastąpił moment homagium, składania życzeń nowej Opatce jak i Siostrom z Zarządu.

         Na zakończenie tej uroczystości w chórze zrobiono wszystkim obecnym pamiątkowe zdjęcia wraz z Księdzem Biskupem.

         Ten nowy etap w życiu naszej wspólnoty polecamy Waszym życzliwym modlitwom i pamięci, zapewniając o naszej stałej modlitwie w Waszych intencjach.

         Z radością i wdzięcznością dziękujemy Panu Bogu, Matce Bożej, opiekunce Zakonu Serafickiego, jak i naszym świętym, św. Franciszkowi i św. Klarze za otrzymany dar i łaskę, polecając się ich opiece i wstawiennictwu.

                                      Wasze Siostry, Mniszki Klaryski Kapucynki z Wykrotu